Česká verze Slovenská verze

Ing. arch. Marina Kulkova
- narozena 1985, Topki, Ruská Federace
- absolventka fakulty architektury Novosibirské Státní Architektonicko - Stavební University, Ruská Federace
- EPAS, s.r.o., junior architektka, Novosibirsk
- INDEFA s.r.o., interiérová architektka, Praha
- Kamark, spol. s r.o., interiérová architektka, Praha

Инж.арх. Кулькова Марина
- дата рождения 1985 г. Топки, Россия
- закончила Новосибирский Государственный Архитектурно-Строительный Университет, Россия
- EPAS Ltd., младший архитектор, Новосибирск
- INDEFA s.r.o., архитектор-дизайнер интерьера, Прага
- Kamark, spol. Ltd., архитектор-дизайнер интерьера, Прага

Nabízím komplexní služby v oblasti architektury a interiérového designu. Zabývám se návrhy a rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, kanceláří a dalšich prostorů od počáteční fáze až po realizaci, včetně autorského dozoru. Design interiéru není jen nástrojem pro formování prostorového prostředí, je formou vyjadřování myšlenek, nadějí a přání. Pro svého klienta vytvořím individuílní interiér podle jeho vkusu tak, aby rád v tom prostředí žil či pracoval.

Я предлагаю комплексные услуги в сфере архитектуры и дизайна интерьера. Занимаюсь проектированием и реконструкцией домов, квартир, офисов и других помещений от начальной стадии и до окончания реализации проекта, включая авторский надзор. Для меня дизайн - это не только инструмент формирования пространства, но и способ выражения мыслей, надежд и желаний. Для своего клиента я создаю интерьер в соответствии с его вкусами так, чтобы он с удовольствием в нем мог жить и работать.


I offer comprehensive services in architecture and interior design. I make design and reconstruction of houses, apartments, offices and other spaces from the initial phase to realization including supervision. Interior design is not just a tool for shaping the space - but also a way of expression of ideas, hopes and wishes. For my clients I create individual interior according to his tastes, so he is pleased to live in it and work.

kontakt

orientační ceny návrhů interiérů


   

| KAMARK ČR, +420 271 752 000, e-mail: info@kamark.cz, www.kamark.cz | KAMARK SR, tel.: +421 484 151 858, e-mail: info@kamark.sk, www.kamark.sk |