Česká verze Slovenská verze

Ing. arch. Michal Rouha
 - narozen 1985, Trutnov
 - absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor architektura a stavitelství
 - Atip a.s., Studio A91, spoluzakladatel Mio architects s.r.o.
 - Atelier Povětroň - vlastní praxe
 - Kamark spol. s r.o., projetování interierů a staveb

Zajišťuji komplexní architektonické, inženýrské a konzultační služby. Od prvotních skic až po realizaci stavby. Zabývám se interiéry, rekonstrukcemi, navrhuji rodinné a bytové domy, administrativní a průmyslové budovy.
 Architektura je pro mě zábava a zároveň i zodpovědnost. Podstatou mé práce je hledání přirozenosti v architektuře, v prostoru kolem nás. Mé návrhy vychází z diskuze s klientem. Definování jeho přání a potřeb v konfrontaci s prostorem a jeho možnostmi.


kontakt

orientační ceny návrhů interiérů| KAMARK ČR, +420 271 752 000, e-mail: info@kamark.cz, www.kamark.cz | KAMARK SR, tel.: +421 484 151 858, e-mail: info@kamark.sk, www.kamark.sk |